0722235516 / 0720334411 office@anav.ro Leonida, 9-11 14-22:00 (Ma-Sam)

Echipa

Misiunea

ANAV promovează arta contemporană prin expoziții de fotografie, de pictură, sculptură, proiecții de film, teatru, organizează programe educaționale și de promovare a tinerilor artiști, precum și acțiuni filantropice pentru copiii cu sau fără nevoi speciale.

Scopul

Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane (ANAV) este o asociație cu caracter cultural constituită în condițiile legii.

  • Scopul Asociației Naționale pentru Arte Vizuale Contemporane este promovarea artelor vizuale contemporane prin manifestări expoziționale specifice, precum și organizarea de workshopuri tematice destinate artiștilor din domeniu și publicului larg. Asociația militează pentru recunoașterea rolului artistului ca factor de dezvoltare a culturii naționale în contextul manifestării identității naționale în plan european.
  • ANAV promovează arta contemporană prin expoziții de fotografie, de pictură, sculptură, proiecții de film, teatru, organizează programe educaționale și de promovare a tinerilor artiști, precum și acțiuni filantropice pentru copiii cu sau fără nevoi speciale.
  • ANAV asigură oportunități de networking cu organizații de afaceri și instituții culturale și de învățământ dedicate artelor, susține membrii asociației prin punerea la dispoziție de resurse și aparatură sau mijloace tehnice foto/video în vederea realizării proiectelor artistice, organizează ture foto naționale și internaționale, desfășoară activități educaționale, cum ar fi școlile de vară, workshopurile, programele de instruire, organizează master class-uri și întâlniri cu artiști naționali și internaționali consacrați.
  • ANAV realizează schimburi de experiență cu alte organizații similare, sprijină și facilitează relația dintre membrii Asociației și reprezentanții unor alte asociații/organizații ce activează în același domeniu, precum și în legătură cu orice alte instituții/autorități competente conform legii.
  • ANAV are ca scop și organizarea de seminarii, sesiuni de comunicări, simpozioane, congrese, expoziții, conferințe de presă, reuniuni, traininguri, evenimente multi-media și orice alte manifestări legate de domeniul de activitate, precum și participarea la alte asemenea, organizate atât pe teritoriul României, cât și în afara acestui teritoriu.